Politica de confidentialitate

In conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal descrie categoriile datelor dumneavoastra cu caracter personal pe care le prelucram, modalitatile si scopurile in care le colectam, precum si drepturile si optiunile de care dispuneti in acest sens.

 1. Operatorul datelor dumneavoastra cu caracter personal:
  Operatorul in relatia cu datele dvs. cu caracter personal este SISNBRO PRODUCTION SRL, cu sediul in Judetul Iasi, Municipiul Iasi, strada Iancu Bacalu 14, bir. 01.
 2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate
  Datele cu caracter personal pe care le prelucram pot include:
  Informatii de contact, cum ar fi numele dumneavoastra, adresa de domiciliu, numarul de telefon mobil si adresa de e-mail;

Informatii suplimentare prelucrate in contextul unui raport contractual cu SISNBRO PRODUCTION SRL sau comunicate in mod voluntar de catre dumneavoastra, cum ar: fi plati efectuate, orice alte informatii privind rezervari, participari la evenimente, copii ale actelor dvs sau a copilului vizat.

 1. Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
  Orice operatiune de prelucrare a datelor dumneavoastra cu caracter personal va fi efectuata pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:
  – Prelucrarea este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract la care dumneavoastra sunteti parte;
  – Prelucrarea este necesara in vederea respectarii unei obligatii legale;
  – Prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului dumneavoastra;
 2. In ce scopuri va prelucram datele cu caracter personal?

Va putem folosi datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri:
– Oferirea de servicii;
– Gestionarea si administrarea relatiei contractuale;
– Respectarea obligatiilor noastre legale (cum ar fi obligatii de raportare catre autoritatile fiscale);
– In scopul respectarii hotararilor judecatoresti si exercitarii si/sau apararii drepturilor si intereselor noastre;
– In orice scop aferent si/sau auxiliar oricarora dintre cele de mai sus, sau in orice alt scop pentru care datele dumneavoastra cu caracter personal ne-au fost furnizate, cu respectarea legislatiei aplicabile.

De asemenea, pe baza consimtamantului dumneavoastra, va putem transmite diverse comunicari prin canalele pe care le-ati aprobat pentru a va tine la curent cu privire la alte informatii despre serviciile solicitate.

 1. Dezvaluirea datelor dumneavoastra

Putem dezvalui datele dvs. cu caracter personal catre autoritati publice.

 1. Actualizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal

In cazul in care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat sufera modificari, spre exemplu daca va schimbati prenumele, numele sau adresa de e-mail sau daca doriti sa anulati orice fel de cerere adresata noua, sau daca luati cunostinta de faptul ca detinem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastra, va rugam sa ne contactati prin e-mail la: info@sisnbro.ro.

Nu vom fi raspunzatori pentru nicio pierdere decurgand din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care dumneavoastra ni le furnizati.

 1. Cat timp pastram datele dumneavoastra cu caracter personal?

SISNBRO PRODUCTION SRL a implementat masuri tehnice si organizatorice pentru organizarea procesului si a criteriilor specifice pentru pastrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal (inclusiv conform procedurilor noastre de arhivare).

Vom inceta prelucrarea datelor cu caracter personal atunci cand nu mai sunt necesare in mod rezonabil in Scopurile Permise, ori atunci cand va retrageti consimtamantul (daca este cazul) si:

– nu mai exista motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea in continuare de catre SISNBRO PRODUCTION (inclusiv obligatia legala a EXIMTUR de a continua sa stocheze datele respective) si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau
– daca nu ne mai sunt necesare in vederea constatarii, exercitarii sau apararii unui drept in instanta.

 1. Drepturile dumneavoastra in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Sub rezerva anumitor conditii legale, aveti urmatoarele drepturi in legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal:
– Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastra pe care le detinem;
– Dreptul la rectificarea oricaror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
– Dreptul la opozitie sau la restrictionarea utilizarii de catre noi a datelor dumneavoastra cu caracter personal;
– Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe baza de consimtamant;
– Dreptul la stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, in situatiile in care v-ati retras consimtamantul, prelucrarea nu mai este necesara sau prelucrarea respectiva este contrara legii;
– Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrarile efectuate pe baza de consimtamant.

Retragerea consimtamantului dumneavoastra nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului de dinaintea retragerii acestuia. In cazurile in care va retrageti consimtamantul, SISNBRO PRODUCTION SRL nu va mai prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal si va lua masurile corespunzatoare pentru stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal. SISNBRO PRODUCTION SRL va putea, totusi, prelucra datele dvs. cu caracter personal daca exista un alt temei legal pentru respectiva prelucrare.

Daca doriti sa va exercitati drepturile mentionate mai sus, va rugam sa ne contactati, folosind urmatoarele detalii de contact: info@sisnbro.ro

Pentru a ne conforma obligatiilor legale de securitate si confidentialitate a datelor ce ne revin, atunci cand va exercitati unul dintre drepturile de care beneficiati in calitate de persoana vizata, este posibil sa va cerem sa va dovediti identitatea, comunicandu-ne o copie unui document identificare sau orice alte informatii necesare pentru a verifica faptul ca solicitarea vine din partea persoanei vizate relevante.

Vom lua in considerare orice solicitari sau plangeri pe care le primim si va vom transmite un raspuns cu respectarea termenelor prevazute de lege. Daca nu sunteti multumit de raspunsul nostru sau considerati ca prelucrarea este facuta cu incalcarea legislatiei aplicabile, puteti formula o plangere la autoritatea de supraveghere a datelor din Romania: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Bucuresti, Romania, tel.: 031 80 59 211 / 031 80 59 212.

Shopping Cart
Scroll to Top